Περιγραφή Έργου

  • 100% responsive και mobile-friendly (το περιεχόμενο προσαρμόζεται αυτόματα στην οθόνη του επισκέπτη)
  • SEO optimized (βελτιστοποίηση αποτελέσματος για μηχανές αναζήτησης)
  • Προβολή βίντεο (τηλεοπτικού σποτ επιχείρησης)
  • Google map, Στοιχεία και Φόρμα επικοινωνίας, QR code
  • Δημιουργία εταιρικού email και διαχείρισή του μέσα από το webmail της RiverWeb
  • Σύνδεση των Social Media της επιχείρησης με την ιστοσελίδα
  • Φιλοξενία (hosting) ιστοσελίδας σε servers της RiverWeb με αντίγραφο ασφαλείας (backup) κάθε 24ώρες
  • Κατοχύρωση και ανανέωση ονόματος χώρου (domain name)