Περιγραφή Έργου

 • Παραμετροποίηση εφαρμογών για την προσαρμογή τους στις ανάγκες του πελάτη
 • Εγκατάσταση εμπορικών προγραμμάτων για την οργάνωση των επιχειρήσεων
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση των λογισμικών
 • Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων στον χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και ασύρματη ζεύξη πολλών χιλιομέτρων για την μεταξύ τους επικοινωνία
 • Γέφυρα διασύνδεσης του εμπορικού προγράμματος του πελάτη με το πρόγραμμα του λογιστή του
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικών διακομιστών (servers) στον χώρο του πελάτη για αξιοπιστία και ασφάλεια
 • Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης
 • Τεχνική υποστήριξη

Πιο αναλυτικά, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα:

 • Να εγκαταστήσει το πρόγραμμα σε όσες θέσεις εργασίας επιθυμεί χωρίς χρέωση
 • Να παρακολουθεί όλες του τις επιχειρήσεις από το γραφείο του
 • Να διατηρεί βάση δεδομένων με καρτέλες πελατών και προμηθευτών, των οποίων η καταχώριση γίνεται πανεύκολα πληκτρολογώντας μόνο το ΑΦΜ
 • Να παρακολουθεί την αποθήκη του και να κάνει αυτόματα απογραφή
 • Να καταχωρεί πολλαπλούς κωδικούς ανά είδος και να τα συνδέει με προμηθευτές και παραστατικά
 • Να χρησιμοποιεί barcode του προϊόντος για την πώληση και να εκδίδει δικές του ετικέτες για όσα είδη δεν έχουν barcode
 • Να εκδίδει ηλεκτρονικά όλα τα είδη παραστατικών και να τα μετασχηματίζει ή να τα επανεκτυπώνει όταν χρειάζεται
 • Να μεταβιβάζει τα παραστατικά του στη διαδικτυακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
 • Να ορίζει ειδικούς τιμοκαταλόγους (λιανικής, χονδρικής) ή εκπτώσεις ανά είδος, ομάδα ειδών ή πελάτη
 • Να παρακολουθεί τα οικονομικά της επιχείρησης (έσοδα, έξοδα, τζίρο, υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών κτλ.)
 • Να εξάγει χρήσιμα στατιστικά και αναφορές για την επιχείρηση
 • Να αναβαθμίζει και να κρατάει backup με ένα κλικ