Αρχική Σελίδα2019-01-08T11:19:00+00:00

Κορυφαίες Συνεργασίες

Αγαπάμε το περιβάλλον. Συμβάλλουμε στην προστασία του.

Με αίσθημα εταιρικής ευθύνης και περιβαλλοντικής συνείδησης, η RiverWeb στηρίζει ενεργά την δράση Green Mission συγκεντρώνοντας μπαταρίες μολύβδου-οξέως από UPS για την σωστή ανακύκλωσή τους. Δεν πετάμε τις μπαταρίες στα σκουπίδια. Είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.