ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ – Δείγμα πελατών που μας εμπιστεύτηκαν για την μηχανοργάνωση (software-hardware) και υποστήριξη της επιχείρησής τους.