Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν να προμηθευτούν φορητό υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής δεν χρεώνει φόρο στα παραστατικά που εκδίδει και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του «αγοραστή» με δικαίωμα υπαγωγής στο εν λόγω άρθρο υπάρχει σχετική διαδικτυακή υπηρεσία από την ΑΑΔΕ.

Στη νέα αυτή υπηρεσία:

  • Ως «πωλητής» θεωρείται ο υποκείμενος στον ΦΠΑ που διενεργεί παραδόσεις αγαθών της παρ. 5 του άρθρου 39α (κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών).
  • Ως «αγοραστής» θεωρείται ο υποκείμενος στον ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που αποκτά αγαθά της παρ. 5 του άρθρου 39α.
  • Ως «εκπρόσωπος» θεωρείται κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον «αγοραστή» να διενεργήσει εξ ονόματός του και για λογαριασμό του συναλλαγή απόκτησης αγαθών της παρ. 5 του άρθρου 39α.

Για τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας εκδίδονται ειδικοί κωδικοί πρόσβασης και εγκαθιστάται ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή που διατίθεται δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον λογιστή τους, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υπαγωγής στο άρθρο 39α.