Σε αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) τους οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα οι επιχειρήσεις που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, όλοι οι φορολογικοί μηχανισμοί και οι ταμειακές μηχανές πρέπει να αναβαθμιστούν και να συνδεθούν με την ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1024/2020) το αργότερο έως τις 31/10/2020.

Η ανάγκη για αναβάθμιση προκύπτει από τις ακόλουθες αλλαγές:

  1. Εκτύπωση QR CODE στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών

Ουσιαστικά πρόκειται για αντικατάσταση της σήμανσης (γραμμωτού κώδικα) που φέρουν οι αποδείξεις στο κάτω μέρος τους με το QR CODE (μορφή barcode) που μπορεί εύκολα να σκαναριστεί. To QR CODE περιέχει στοιχεία της απόδειξης, όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, τον γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και τη συνολική αξία απόδειξης, ώστε να είναι δυνατός ο επιτόπιος έλεγχος.

  1. Περιοδική αποστολή πωλήσεων με προσωρινά αρχεία

Ορίζεται η περιοδική (εντός ημέρας) αποστολή δεδομένων πωλήσεων από τους ΦΗΜ. Η αποστολή αρχείων δεν θα γίνεται πλέον μόνο στο τέλος της ημέρας οπότε θα αποστέλλεται το οριστικό αρχείο πωλήσεων (s.txt), αλλά και περιοδικά μέσα σε αυτή – μέσω αρχείων s.tmp – σε χρόνο που θα ορίζει η ΑΑΔΕ κατά την ηλεκτρονική της επικοινωνία με τον ΦΗΜ. Ο χρόνος περιοδικής αποστολής αρχείων δεν είναι καθορισμένος και ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις. Η ΑΑΔΕ θα ορίζει με δικά της κριτήρια βασισμένα στον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) τον χρόνο περιοδικής αποστολής από κάθε ένα ΦΗΜ και θα του δίνει σχετική ηλεκτρονική εντολή.

  1. Διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για αποστολή δεδομένων

Η νέα απόφαση Α1024 θεσπίζει την Καθολική Υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που έχουν φορολογικό μηχανισμό να διαβιβάζουν σε ημερήσια βάση τα ημερήσια αρχεία πωλήσεων που δημιουργούν οι ΦΗΜ στην ΑΑΔΕ. Η υποχρέωση έναρξης διαβίβασης αρχείων για τους ΦΗΜ όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων προβλέπεται στην απόφαση Α1138/2020 που αφορά την έναρξη λειτουργίας των MyData και των Ηλεκτρονικών Bιβλίων και είναι η 1/10/2020.

Για τις παραπάνω αλλαγές θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον μηχανογράφο σας. Εάν δεν έχετε προμηθευτεί ήδη κάποια ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 251 500 2591.