Στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ και ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 θα βρείτε το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, με επιμέρους επιδοτούμενα προγράμματα στήριξης για να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

1. «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης ή την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Προθεσμία Υποβολών: από 27 Φεβρουαρίου 2019 έως 09 Μαΐου 2019

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου: από 10.000€ έως 150.000€

Ποσοστό Επιδότησης: 50%

 

2. «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας: Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμιστούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στην αναβάθμιση των παραγωγικών τους εξοπλισμών και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.   ​

Προθεσμία Υποβολών: από 20 Φεβρουαρίου 2019 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού​

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου:​ από 20.000€ ευρώ έως 200.000€

Ποσοστό Επιδότησης: 50% έως 65%

 

3. «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών οργανισμών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιων Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων στο καθεστώς.

Προθεσμία Υποβολών: από 27 Δεκεμβρίου 2018 έως 29 Μαρτίου 2019

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου:​ από 50.000€ έως 5.000.000€

Ποσοστό Επιδότησης: έως 55%

 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε ΕΔΩ.