Σε ισχύ τέθηκαν από 1η Οκτωβρίου 2018 οι νέες ρυθμίσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τη διευκόλυνση των χρηστών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε Τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Αποζημίωση συνδρομητών για διακοπή υπηρεσιών

Οι καταναλωτές θα αποζημιώνονται για τις ημέρες που θα μένουν εκτός υπηρεσίας μετά τη δεύτερη ημέρα. Αν το πρόβλημα υπερβαίνει τις δυο ημέρες, ο πάροχος πρέπει να βάζει αυτόματα στον λογαριασμό του συνδρομητή το πάγιο που αντιστοιχεί στο διάστημα διακοπής των υπηρεσιών.

Εξυπηρέτηση και ενημέρωση συνδρομητών

Οι πάροχοι υποχρεώνονται να λειτουργούν 16 ώρες το 24ωρο την υπηρεσία εξυπηρέτησης βλαβών και μάλιστα η επικοινωνία να γίνεται χωρίς κόστος, ανεξαρτήτως της γραμμής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο χρήστης από Δευτέρα έως και Σάββατο. Παράλληλα, ο χρήστης θα ενημερώνεται όταν το 80% των υπηρεσιών (χρόνος ομιλίας, SMS, internet) που έχει πληρώσει έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά και όταν εξαντληθούν εντελώς.

Διακοπή συνδρομής και καταγγελία σύμβασης

Σε περίπτωση που οι χρήστες ζητήσουν τη διακοπή της σύνδεσής τους, η επιθυμία τους πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα χωρίς καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, αν πρόκειται για σύνδεση κινητής τηλεφωνίας η διακοπή θα γίνεται σε δυο ημέρες, ενώ αν πρόκειται για σταθερή τηλεφωνία, η σύνδεση θα διακόπτεται σε οκτώ ημέρες. Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση είτε στα καταστήματα του παρόχου ή με αποστολή επιστολής/email. Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε της σύμβασης αορίστου χρόνου ή της σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου σε συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε πρόσφατη διευκρίνισή της η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι η επιβολή τέλους αποσύνδεσης αφορά μόνο στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στις οποίες ο συνδρομητής δεσμεύεται να παραμείνει στον πάροχό του για συγκεκριμένο διάστημα (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες). Το συγκεκριμένο τέλος πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, στην πρώτη σελίδα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται.

Δικαιώματα συνδρομητών

Οι χρήστες θα μπορούν να ζητήσουν άμεση σύνδεση. Στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου θα αναγράφεται καθαρά η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Ακόμη, οι χρήστες θα μπορούν να καθορίσουν το ανώτατο όριο χρέωσης που αν το ξεπεράσουν θα οδηγήσει σε φραγή εξερχομένων κλήσεων, καθώς επίσης θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την διαγραφή του αριθμού τους από τους καταλόγους.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2018 και αποτελούν το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων που προβλέπονται στον νέο κανονισμό γενικών αδειών της ΕΕΤΤ, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Το πρώτο στάδιο αφορούσε ρυθμίσεις όπως η απαγόρευση του παρόχου να αλλάζει τους όρους του συμβολαίου και να ενημερώνει τους συνδρομητές μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων λογαριασμών. Το επόμενο και τελικό στάδιο ρυθμίσεων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τέλος Δεκεμβρίου του 2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Πηγές:

www.mixanitouxronou.gr

www.kathimerini.gr