Μετά την απόσυρση των ταμειακών μηχανών αλλά και των φορολογικών μηχανισμών που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι επαγγελματίες υποχρεούνται να προβούν σε ορισμένες νέες ενέργειες, όπως ενσωμάτωση ενός QR code στα παραστατικά πωλήσεων.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ Α1024/06/02/2020 της ΑΑΔΕ, στο εξής θα απαιτείται η απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται είτε από ταμειακή μηχανή είτε από φορολογικό μηχανισμό.

Το συγκεκριμένο QR code είναι μια μορφή barcode που ορίζεται στο εσωτερικό των φορμών εκτύπωσης των παραστατικών πωλήσεων και ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

α. Εχει ελάχιστες διαστάσεις 18 χιλιοστά x 18 χιλιοστά.

β. Στην περίπτωση εκτυπωτών ρολού (roll printer) o QR Code πρέπει να τυπώνεται στο τέλος της απόδειξης ή του παραστατικού, έτσι ώστε να μην υπάρχει δεξιά ή αριστερά αυτού οποιοδήποτε άλλο κείμενο.

γ. Ο QR Code μπορεί να παραβλεφθεί, εφόσον χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα εκτυπωτής χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών (π.χ. ορισμένοι τύποι dot matrix, ορισμένοι τύποι line printer, κ.λπ.).

δ. Το περιεχόμενο του QR code δημιουργείται ως εξής:

  • URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου “SIG”
  • Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού – 11 χαρακτήρες
  • Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης – 8 ψηφία σε μορφή 00000000
  • Υπογραφή του αντίστοιχου e.txt – 40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες
  • Συνολική Αξία παραστατικού

Για τις παραπάνω αλλαγές θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον μηχανογράφο σας. Εάν δεν έχετε προμηθευτεί ήδη κάποια ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 251 500 2591.