Σε ισχύ βρίσκονται δυο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν στην ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

Ψηφιακή Αναβάθμιση – Δράση: Ψηφιακά Βήματα

Ο προϋπολογισμός της δράσης “Ψηφιακά Βήματα” ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ και ωφελούμενες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η επιδότηση είναι στο 50% ενώ η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάταξη των επιχειρήσεων σε τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 7.000 έως 50.000 ευρώ και προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη δράση θα είναι να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτή της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα.

Ψηφιακή Αναβάθμιση – Δράση: Ψηφιακό Άλμα

Ο προϋπολογισμός της δράσης “Ψηφιακό Άλμα” ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ και ωφελούμενες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η επιδότηση είναι στο 50%.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000 έως 400.000 ευρώ. Ο δυνητικός δικαιούχος-επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Και για τις δύο δράσεις επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες:

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 2. Προμήθεια λογισμικού και παραμετροποίηση αυτού.
 3. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς “Software as a Service”, “Cloud Computing” ή κάτι άλλο παρεμφερές.
 4. Ιστοσελίδα και Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).
 5. Φιλοξενία (hosting) και σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 6. Υπηρεσίες Digital marketing (Google Ads, Facebook Ads) και παρουσία στα Social Media.
 7. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
 8. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 9. Ανάπτυξη και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
 10. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού.
 11. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της RiverWeb. Αφού καταγράψουμε τις ανάγκες της ψηφιακής σας αναβάθμισης, θα σας παρουσιάσουμε την οικονομική μας πρόταση προκειμένου να την εντάξετε στο επενδυτικό σας σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.