Περιγραφή Έργου

Η εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει την εγκατάσταση δικτυακής τηλεφωνίας στο λογιστικό γραφείο του Αλεξάνδρου Κάλφα. Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας έχει παραμετροποιήσει το λογισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη για επικοινωνία. Ψηφιακές ευκολίες (όπως εσωτερικοί αριθμοί, ταχείες κλήσεις, τηλεφωνικός κατάλογος, ιστορικό κλήσεων κτλ.), ποιότητα ήχου και εξοικονόμηση χρημάτων είναι μόνο κάποια από τα οφέλη που έχει αποκομίσει.