Περιγραφή Έργου

Η συνεργασία μας με τον πελάτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της εταιρικής του ταυτότητας (λογότυπο, φάκελος παρουσίασης, επαγγελματική κάρτα).