Περιγραφή Έργου

  • 100% responsive και mobile-friendly (το περιεχόμενο προσαρμόζεται αυτόματα στην οθόνη του επισκέπτη)
  • SEO optimized (βελτιστοποίηση αποτελέσματος για μηχανές αναζήτησης)
  • Διαχειριστικό περιβάλλον CMS για την εύκολη και αποτελεσματική δημοσίευση των ανακοινώσεων από τη γραμματεία του τμήματος
  • Ανακοινώσεις/Νέα του Τμήματος με κατηγοριοποίηση και δυναμικό ημερολόγιο
  • Πληροφορίες για το τμήμα, τις σπουδές, τους φοιτητές και χρήσιμοι σύνδεσμοι
  • Πίνακες προπτυχιακών μαθημάτων και διδασκόντων με αναλυτικές πληροφορίες
  • Δυνατότητα download αρχείων PDF από τον επισκέπτη
  • Στοιχεία και φόρμα επικοινωνίας, χάρτης και οδηγίες εύκολης πρόσβασης
  • Φιλοξενία (hosting) ιστοσελίδας σε servers της RiverWeb με αντίγραφο ασφαλείας (backup) κάθε 24ώρες