Περιγραφή Έργου

 • Παραμετροποίηση εφαρμογής για την προσαρμογή της στις ανάγκες του πελάτη
 • Εγκατάσταση εμπορικού προγράμματος για την οργάνωση της επιχείρησης
 • Εκπαίδευση προσωπικού στην διαχείριση του λογισμικού
 • Τεχνική υποστήριξη

Πιο αναλυτικά, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα:

 • Να εγκαταστήσει το πρόγραμμα σε όσες θέσεις εργασίας επιθυμεί χωρίς χρέωση
 • Να διατηρεί βάση δεδομένων με καρτέλες πελατών και προμηθευτών, των οποίων η καταχώριση γίνεται πανεύκολα πληκτρολογώντας μόνο το ΑΦΜ
 • Να εκδίδει ηλεκτρονικά παραστατικά (αποδείξεις λιανικής, τιμολόγια, δελτία αποστολής) και να τα μετασχηματίζει ή να τα επανεκτυπώνει όταν χρειάζεται
 • Να μεταβιβάζει τα παραστατικά του στη διαδικτυακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
 • Να ορίζει ειδικούς τιμοκαταλόγους (λιανικής, χονδρικής) ή εκπτώσεις ανά είδος, ομάδα ειδών ή πελάτη
 • Να παρακολουθεί τα οικονομικά της επιχείρησης (έσοδα, έξοδα, τζίρο, υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών κτλ.)
 • Να εξάγει χρήσιμα στατιστικά και αναφορές για την επιχείρηση
 • Να αναβαθμίζει και να κρατάει backup την εφαρμογή με ένα κλικ