Περιγραφή Έργου

  • 100% responsive και mobile-friendly (το περιεχόμενο προσαρμόζεται αυτόματα στην οθόνη του επισκέπτη)
  • SEO optimized (βελτιστοποίηση αποτελέσματος για μηχανές αναζήτησης)
  • Στοιχεία και Φόρμα επικοινωνίας
  • Δημιουργία εταιρικού email και διαχείρισή του μέσα από το webmail της RiverWeb
  • Σχεδιασμός εταιρικού λογότυπου
  • Πιστοποιητικό ασφαλείας DV SSL Certificate
  • Φιλοξενία (hosting) ιστοσελίδας σε servers της RiverWeb με αντίγραφο ασφαλείας (backup) κάθε 24ώρες
  • Κατοχύρωση και ανανέωση ονόματος χώρου (domain name)