Περιγραφή Έργου

Η συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EMCA (European Mosquito Control Association) καλύπτει ένα πλήθος υπηρεσιών ψηφιακού  και παραδοσιακού μάρκετινγκ για τις ανάγκες διοργάνωσης του 10ου διεθνούς συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη 3-7 Οκτωβρίου 2021.

  • Σχεδιασμός λογότυπου συνεδρίου
  • Σχεδιασμός προωθητικού υλικού (αφίσες, banners, notebook, abstract book κτλ.)