Περιγραφή Έργου

Η συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EMCA (European Mosquito Control Association) καλύπτει ένα πλήθος υπηρεσιών ψηφιακού  και παραδοσιακού μάρκετινγκ για τις ανάγκες διοργάνωσης του 10ου διεθνούς συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη 3-7 Οκτωβρίου 2021.

  • Σχεδιασμός λογότυπου συνεδρίου
  • Σχεδιασμός προωθητικού υλικού (αφίσες, banners, notebook, abstract book κτλ.)