Περιγραφή Έργου

Η συνεργασία μας με τον πελάτη καλύπτει ένα πλήθος υπηρεσιών ψηφιακού, αλλά και παραδοσιακού μάρκετινγκ, όπως:

  • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας (λογότυπο, κάρτες)
  • Δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού στο Facebook
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικής ιστοσελίδας